Onderwijs Gericht

Programma

Een aanbod voor onderwijs mensen die bereid zijn om te verkennen hoe zij zelf onderwijs vorm willen of kunnen geven.
Of wat hen hierbij in de weg staat.

Dit vraagt schoolleiders die vanuit hun eigen bereidheid hier in willen investeren.
Door hun onderwijs mensen de ruimte en tijd te bieden voor dit verkennen.

Soms vraagt het creëren van een gezonder onderwijs plek een specifiek aanbod. Dat aanbod vind je hier.

De themadagen en programma´s zijn ontwikkeld voor de mens in de professional.
Niet wat doe ik met, maar wat doet het met mij als ik mijn vak wil belichamen.

´Leren duurt een leven lang´
Voor de klas gaan staan maakt je geen onderwijzer.
Onderwijzen vraagt het belichamen van je vak. Daar heb je eerst en vooral jouzelf bij nodig. En..de ruimte om jezelf te zijn. Ook in relatie tot de ander, je studenten, collega´s of je klas.

%d