Procedure bij Ongemak

Ongemak voelt ongemakkelijk aan.
Het vraagt om gezien en gehoord te worden, maar vooral om serieus genomen te worden.
Daarvoor zijn, in formele taal, ‘klachtenprocedures’ in het leven geroepen.

Ook bij Beleving in Beeld is ruimte voor het serieus nemen van ongemak. Via het contactformulier op deze pagina, kun je de klachtenprocedure en het bijbehorende klachtenformulier aanvragen. Beiden worden per mail toegestuurd.

In de klachtenprocedure staat beschreven welke stappen ondernomen kunnen worden om het ongemak op te lossen in wederzijds contact.

%d