Impact Behoefte Model

Impact Behoefte Model©. Een model wat op een eenvoudige en heldere manier overzicht biedt bij complexe innerlijke processen. Het model geeft richting. Het biedt een kader waar je als begeleider op kunt steunen en leunen.

Het model gaat verder dan verhalen en gebeurtenissen en richt zich met name op het
herkennen van impact en behoeften. Het herkennen en de inzet van hulp- en steunbronnen speelt een belangrijke rol.

De focus ligt op werken in het het hier-en-nu. Het model biedt cliënten en deelnemers meer duidelijkheid over innerlijke bewegingen en de vraag: “Hoe werkt het bij mij van binnen?
Wat kan ik doen? Wat wordt er werkelijk geraakt”.
Het biedt jou als begeleider een route waar je altijd op terug kunt vallen.

Het Impact Behoefte Model© heeft geleidelijk aan vorm en inhoud gekregen. Het model vormt de basis voor mijn werk. Het biedt zicht op wat er werkelijk speelt, onderhuids is gegaan en daarmee uit beeld geraakt.

Wie leeft, maakt mee. Ons leven bestaat uit een opeenstapeling van gebeurtenissen.
Gebeurtenissen hebben impact. Deze impact kent een groot kleurenpalet. Van licht tot
donker, scherp tot mild. Hard tot zacht. Voedend of tergend. Pijnlijk of plezierig.
Waar impact tot onrust leidt ontstaan behoeften.
Behoeften die vervuld worden herstellen de innerlijke rust. Behoeften die niet vervuld
worden leiden tot grotere onrust en een gevoel van onveiligheid.
Al dan niet bewust (Gabor Maté).

Onveiligheid vraagt om geruststelling; regulering. Gebeurt dit niet dan splitsen we onze
behoeften af. Op die momenten staan overlevingsdelen op. Zij behoeden ons onbewust voor nog meer onveiligheid. Dat is waar ze voor bedoeld zijn.

Maar soms leidt de opeenstapeling van ingrijpende gebeurtenissen ertoe dat deze delen de regie overnemen. We raken dan uit contact met onze behoeften. We herkennen ze niet meer of kunnen ze geen woorden geven.
Leven maakt dan plaats voor overleven. Het Impact Behoefte Model biedt hier inzicht en steun. Maar vooral hulpbronnen voor werkelijke verandering.

Noga Kijkt

De basis van het Impact Behoefte Model© leer je tijdens de 2-daagse training.
Je leert het model begrijpen door het gefaseerd toe te passen, Dit gebeurt aan de hand van praktische voorbeelden en de inzet van eigen ervaringen. Met en zonder paarden.
2 intensieve en leerzame dagen.

Aantal dagen: 2
Data: 26 & 27 augustus 2023
Lestijden: 10:00-17:00
Aantal deelnemers: minimaal 4 maximaal 6 personen
Investering: €350,00 excl BTW
Locatie: Oedelem Belgie (regio Brugge)

Data (moeten nog vastgesteld worden): 26 & 27 augustus 2023 of 28 & 29 Oktober 2023
Aanmelden kan via onderstaand contactformulier.

Na de 2-daagse krijg je oefen opdrachten mee, om je kennis zelf toe te passen. Om te
ervaren waar voor jou de meerwaarde en toevoeging ligt. In jouw eigen praktijk.
Na het opdoen van ervaring is het mogelijk om:

Themadagen of verdiepingsdagen te volgen. De themadagen kennen een vaste
invulling. De verdiepingsdagen zijn volledig behoeftegericht (zie ook ‘Verder op Pad met de Kudde)
.

Een verschil met Supervisie is dat de verdiepingsdagen specifiek aansluiten bij het Impact Behoefte Model©.

  Voorbeelden Themadagen:
–   Procesgericht: Hulp– en Steunbron Onderzoek
– Verkennen (werkelijke) hulpvraag

–   Werkvormendagen: Lichaamsgerichte Behoeften, de Taal van het Lichaam
    Waar het Lichaam spreekt en het Hoofd zwijgt
–   Procesgericht: De taal van de Overleving
–   Werkvormendagen: Behoeftegericht werken in Sessies

–   Procesgericht: Behoeften en Belemmeringen
–   Schaamte en Schuld

Houd voor de themadagen de agenda in de gaten. De dagen gaan door bij minimaal
2 inschrijvingen.


Het Impact Behoefte Model© is mede gebaseerd op het werk van: o.a. Gabor Mate,
Peter Levine, Pat Ogden, Stephen Porges, Stanley Rosenberg, Franz Ruppert, Gwen Timmer, Vivian Broughton, Deb Dana, Bessel van der Kolk, Turid Rugaas, Sharon Wilsie.

%d